הריסת בית המחבל שרצח את ארי פולד הי''ד - צילום דו''צ