הלכה יומית ליום שני מפי הגאון הרב שבתי לוי שליט''א באיזה אופן מותר להוציא אבן שע''ג המיטה כשרוצה לישן עליה