הלכה יומית ליום רבעי מפי הגאון הרב שבתי לוי שליט''א מי שגמר סעודה מפסקת ורוצה לאכול בורקס וכד' האם זה יחשב למנה נוספת ואסור