תקיפת נהג האוטובוס // צילום: ארגון נהגי אוטובוסים, ההסתדרות הלאומית