מרגש כך פתחו בני התורה את זמן אלול - משה הרמן, דרשו