'כולם ברחו'- התקיפה המסתורית בעיראק - כתבתו של רועי קייס בכאן11