רה'מ נתניהו בפגישת עבודה ראשונה עם הרמטכ'ל רא'ל כוכבי