נתניהו מסרב ללחוץ ידיים במערכת המכפלה - צילום מיכאל שמש כאן 11