פרץ לשטח המפגש בזמן מעבר רכבת, חיבל במחסום ורגם את הרכבת באבנים