הלכה יומית ליום שישי - מה העדיפות בקניית מצות חבורה