איציק אשל מארח את ישי לפידות ושימי עזר - סוכה ולולב