המשטרה פשטה על בתי בכירי "הפלג הירושלמי" ועורכי "הפלס"