שוכי גולדשטיין ושמוליק לוטרמן - ונפשי שפכי של יואלי וייס