מחוז חוף - אכיפת הפרת בידוד קורונה טירת כרמל - 29.9.2020