שוטרים פושטים על חתונה חרדית באנטוורפן - 26.11.2020