הרבי מסאדיגורה בביקור בישיבת רוז'ין בשיחה עם צוות הישיבה