הישראלי שניצל מירי לפני שבוע סמוך לזירת הפיגוע האזור פרוץ