הלכה יומית מפי הרב שבתי לוי - איך אפשר לטלטל כלים ח''פ לאחר השימוש כשהם פסולת