העיתונאי יהודיה שלזינגר מציג לאמנון לוי את הצ'ולנט