שלום פורת, קול מצהלות, אבי מן - ברכה שביעית (שבט אחים)