טפסר משנה אלי אדרי מקריא את מכתב ההוקרה מהתושבים//צילום: משה בוילן