חרדים בארצות הברית מודים לטראמפ על העברת השגרירות ועמידתו לצד העם היהודי